7ED

70.000đ

 • DATA: 8GB/ ngày
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: KD6 7ED Gửi 9084
icon

D30

30.000đ

 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: KD6 D30 Gửi 9084
icon

MT190

190.000đ

 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: KD6 MT190 Gửi 9084
icon

TK135

135.000đ

 • DATA: 7GB/ Ngày
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 TK135 Gửi 9084
icon

MFY200

200.000đ

 • DATA: 100GB + Gọi + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 MFY200 Gửi 9084
icon

TK159

159.000đ

 • DATA: 180GB + Gọi + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 TK159 Gửi 9084
icon

TK219

219.000đ

 • DATA: 270GB + Gọi + Miễn phí truy cập IP Facebook, Youtube
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 TK219 Gửi 9084
icon

MFY

200.000đ

 • DATA: 200GB + Miễn phí truy cập IP Facebook, YouTube
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 MFY Gửi 9084
icon

MXH150

150.000đ

 • DATA: 1.5GB/ ngày + Gọi + MP truy cập FB, Youtube, Tiktok
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 MXH150 Gửi 9084
icon

FM

180.000đ

 • DATA: 8GB/ ngày + Gọi + SMS + tài khoản phim.mobion.vn
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 FM Gửi 9084
icon

MXH120

120.000đ

 • DATA: 30GB + Gọi + Miễn phí truy cập FB, YouTube, TikTok
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 MXH120 Gửi 9084
icon

MXH100

100.000đ

 • DATA: 30GB + Miễn phí truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 MXH100 Gửi 9084
icon

ED90

90.000đ

 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 ED90 Gửi 9084
icon

KC90

90.000đ

 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 KC90 Gửi 9084
icon

NA90

90.000đ

 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 NA90 Gửi 9084
icon

KC150

150.000đ

 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KD6 KC150 Gửi 9084
icon